wristball
John Brzenk Vs Pavlo Derbedyenyev

John Brzenk Vs Pavlo Derbedyenyev

Apr 30, 2022 Sat
Main Event: John Brzenk VS Pavlo Derbedyenyev
United States Of America
Best of 5 · right arm · Main Event
John Brzenk
John Brzenk
Winner: 3 - 0
Pavlo Derbedyenyev
Pavlo Derbedyenyev