wristball
John Brzenk Vs Pavlo Derbedyenyev

John Brzenk Vs Pavlo Derbedyenyev

2022年4月30日 土
メインイベント: John Brzenk VS Pavlo Derbedyenyev
United States Of America
ベストオブ 5 · 右腕 · メインイベント
John Brzenk
John Brzenk
Winner: 3 - 0
Pavlo Derbedyenyev
Pavlo Derbedyenyev