wristball
King of the table II

King of the table II

11 déc. 2021 sam.
événement principal: John Brzenk VS Devon Larratt
Dubai, United Arab Emirates
meilleur des 6 · bras droit
Ermes Gasparini
Ermes Gasparini
Winner: 4 - 2
Genadi Kvikvinia
Genadi Kvikvinia
meilleur des 6 · bras droit
Larry Wheels
Larry Wheels
brandon allen
Winner: 2 - 4
brandon allen
meilleur des 6 · bras droit · événement principal
John Brzenk
John Brzenk
Devon Larratt
Winner: 0 - 4
Devon Larratt