wristball
AMC Armwrestling 4

AMC Armwrestling 4

2023年4月2日 日
Tournament Event
Krasnoyarsk, Russia
注目選手
Krasimir Kostadinov
Krasimir Kostadinov
Dmitry Silaev
Dmitry Silaev
Vitaly Laletin
Vitaly Laletin
Cvetan Gashevski
Cvetan Gashevski
Zurab Tavbaridze
Zurab Tavbaridze
grigory lyashchuk
grigory lyashchuk
Sergey Bogoslovov
Sergey Bogoslovov
Dzambolat Tsoriev
Dzambolat Tsoriev
Geraskin Grigory
Geraskin Grigory
khadzimurat zoloev
khadzimurat zoloev
ibrahim sagov
ibrahim sagov
alan zoloev
alan zoloev
Artem Taynov
Artem Taynov